สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 

  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
 
 
   
  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
 
 
   
  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการสาธาณสุขปฎิบัติการ  
 
 
   
  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ในวันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2556  
 
 
   
  ที่อยู่สำหรับส่งเอกสารการสมัครสอบเพิ่มเติม  
 
 
   
  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
 
 
   
  บัญชีรายชื่อผู้สมัครสอบ  
 
 
   
  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
 
 
   
  เอกสารที่ต้องนำไปในวันสอบข้อเขียน  
 
 
   
  ผังโรงเรียน  
   
   
  ผังห้องสอบ  
   
   
  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
 
 
    
 
powered by