สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ในวันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2556
ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ตำแหน่ง นักโภชนาการปฏิบัติการ และตำแหน่งโภชนากรปฏิบัติงาน ปี ๒๕๕๕

ตำแหน่ง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ ปี ๒๕๕๔

 
 
powered by